2014, നവംബർ 12, ബുധനാഴ്‌ച

രണ്ടക്ഷരം
അമ്മ എന്ന രണ്ടക്ഷരമാണ് 
ഈ ലോകത്തെ ഇത്രയേറെ മനോഹരമാക്കുന്നത് 

ഭാര്യ എന്ന രണ്ടക്ഷരമാണ് 
ഈ ലോകം ഇത്ര സുഖ ദായകമാക്കുന്നത് 

നന്മ എന്ന രണ്ടക്ഷരമാണ് 
ഈ ലോകത്തെ നിലനിര്‍ത്തുന്നത് 

മഴ എന്ന രണ്ടക്ഷരമാണ് 
ഹൃദയത്തെ ഇത്ര ആര്‍ദ്രമാ ക്കുന്നത് 

നാണം എന്ന രണ്ടക്ഷരമാണ് 
മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത് 

ഭീതി എന്ന രണ്ടക്ഷരം ആണ് 
മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതിയുടെ പ്രധാന ശത്രു 

മിത്രം എന്ന രണ്ടക്ഷരം ആണ് 
മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം 

ശത്രു എന്ന രണ്ടക്ഷരം ആണ് 
മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന 

ഗുരു എന്ന രണ്ടക്ഷരം ആണ് 
മനുഷ്യന്റെ ദിശാ സൂചി 

വിദ്യ എന്ന രണ്ടക്ഷരമാണ് 
വിജയത്തിന്റെ വാതില്‍ 

മോഹം എന്ന രണ്ടക്ഷരം ആണ് 
മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം 

മിഴി എന്ന രണ്ടക്ഷരമാണ് 
മനസ്സിന്റെ താളില്‍ കവിത എഴുതുന്നത്‌ 

ദയ എന്ന രണ്ടക്ഷരമാണ് 
കണ്ണുകള്‍ നിറയാതെ പിടിച്ചു നിര്‍ത്തുന്നത് 

വിധി എന്ന രണ്ടക്ഷരമാണ് 
മനുഷ്യനെ ആശ്വസിക്കാന്‍  പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് 

ഇണ എന്ന രണ്ടക്ഷരമാണ് 
ഈ ലോകം ഇത്ര ആകര്‍ഷക മാക്കുന്നത് 

മതം എന്ന രണ്ടക്ഷരമാണ് 
മനുഷ്യനെ ഉത്തമനും അധമനും ആക്കുന്നത് 

പണം എന്ന രണ്ടക്ഷരത്തിന് വേണ്ടി യാണ് 
മനുഷ്യന്‍ എന്തും ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാവുന്നത് 

മദം എന്ന രണ്ടക്ഷരമാണ് 
മനുഷ്യനെ മൃഗമാക്കുന്നത് 

രതി എന്ന രണ്ടക്ഷരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് 
ഈ ലോകത്ത് ഏറെ അപരാധങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത് 

മൃതി എന്ന രണ്ടക്ഷരത്തെയാണ് 
മനുഷ്യന്‍ ഏറെ ഭയപ്പെടുന്നത് 

മനം എന്ന രണ്ടക്ഷരമാണ് 
മനുഷ്യനെ മാലാഖയും ചെകുത്താനും ആക്കുന്നത് !!!

0 comments:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

 
Copyright © 2010 Iringattiri Drops. All rights reserved.
Design By- മലയാളം ബ്ലോഗ്‌ ഹെല്‍പ്