2014, നവംബർ 12, ബുധനാഴ്‌ച
മലകളും 
മരങ്ങളും 
മരതകപ്പച്ചയും 
മധുരിക്കും കനികളും 
മഴയും മഞ്ഞും 
മാനവും മാരിവില്ലും 
മോഹിനിയും 
മോഹിനിയാട്ടവും

മാതാവും പിതാവും 
മകനും 
മകളും 
മനസ്വിനിയും
മയിലും മുകിലും 
മകരന്ദങ്ങളും 
മേടും 
മലരണിക്കാടും  
മധുപങ്ങളും 
മഞ്ചാടി മണികളും 
മുക്കുറ്റിപ്പൂക്കളും 
മധുരം മലയാളവും 

മതി എന്തിനധികം 
മലയാള നാടേ  നീയെത്ര
മനോഹരി !
മായാമോഹിനീ 
മനോ രഞ്ജിനി !!

0 comments:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

 
Copyright © 2010 Iringattiri Drops. All rights reserved.
Design By- മലയാളം ബ്ലോഗ്‌ ഹെല്‍പ്