2014, നവംബർ 12, ബുധനാഴ്‌ച

നശിച്ച മഴ !!
തണുപ്പ് വരുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ പറയും : 
എന്തൊരു തണുപ്പ് 
ചൂട് കഠിന മാവുമ്പോള്‍ പറയും : 
എന്തൊരു ചൂട് 

മഴ ഇല്ലെങ്കില്‍
ഒരു മഴ പെയ്തെങ്കില്‍
തുടരെ മഴ പെയ്താലോ 
നശിച്ച മഴ !!
ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങാന്‍ പോലും വയ്യ .

പ്രകൃതിയെ 
അതിന്റെ സ്വഭാവ മാറ്റത്തിന് അനുസരിച്ചു 
കുറ്റം പറയുകയും പ്രാകുകയും  
ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
നമ്മുടെ 
'പ്രകൃത'ത്തിലെ' 'മാറ്റങ്ങളെ' ,
നാഴികയ്ക്ക് നാല്പതു വട്ടം മാറുന്ന 'നിറത്തെ '  
ശപിക്കാന്‍
പ്രകൃതിക്ക് കഴിയാതെ പോയത് 
നമ്മുടെ ഭാഗ്യം !!

0 comments:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

 
Copyright © 2010 Iringattiri Drops. All rights reserved.
Design By- മലയാളം ബ്ലോഗ്‌ ഹെല്‍പ്