2014, നവംബർ 12, ബുധനാഴ്‌ച

ജനനത്തിനു മൂന്നക്ഷരം

ജനനത്തിനു മൂന്നക്ഷരം 
മരണത്തിനും മൂന്നക്ഷരം 
അതിനു മധ്യേയുള്ള 
ജീവിതത്തിനും മൂന്നക്ഷരം !!

ഇടയ്ക്കുള്ള 
പ്രണയത്തിനും 
വിവാഹത്തിനും 
പ്രസവത്തിനും 
പ്രയാസത്തിനും 
ഞാന്‍ വരിച്ച 
പ്രവാസത്തിനും 
സന്തോഷത്തിനും 
സന്താപത്തിനും 
മാതാവിനും 
പിതാവിനും  
എല്ലാം 
മൂന്നക്ഷരം !

പ്രപഞ്ചമേ , നിനക്കും 
മൂന്നക്ഷരം 
പ്രകൃതിയേ  നിനക്കും ..!!

ഒടുവില്‍ പോയി കിടക്കേണ്ട വീടിനും 
മൂന്നക്ഷരം 
അത് മണ്ണറ
ആയാലും 
കല്ലറ ആയാലും 
ഖബര്‍ ആയാലും !!!

0 comments:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

 
Copyright © 2010 Iringattiri Drops. All rights reserved.
Design By- മലയാളം ബ്ലോഗ്‌ ഹെല്‍പ്