2014, നവംബർ 12, ബുധനാഴ്‌ച

പൊതു മുതല്‍
പൊതു മുതല്‍ 
പൊതു നിരത്ത് 
പൊതു വാഹനം 
പൊതു ശൌചാലയം 
തുടങ്ങി 'പൊതു' കൂടെയുള്ള എല്ലായിടത്തും 
എന്തും ആവാം എന്നാണു പൊതു ജനത്തിന്റെ വിചാരം 
പൊതു മുതല്‍ നശിപ്പിക്കാന്‍ 
പൊതു നിരത്തുകള്‍ മലിനമാക്കാന്‍ 
പൊതു വാഹനങ്ങള്‍ അടിച്ചു പൊളിക്കാന്‍ 
എന്തൊരു ഉത്സാഹമാണ് 
പൊതുവായി പറഞ്ഞാല്‍ 
ഇതൊക്കെ സ്വന്തം ആവുമ്പോഴോ ?
എന്തൊരു വൃത്തി 
എന്ത് ശുഷ്ക്കാന്തി 
എന്ത് കരുതല്‍ 
എന്തൊരു സൂക്ഷ്മത 
പൊതു ആണെങ്കിലും അതും എന്റെ സ്വന്തം ആണെന്ന വിശാലമായ ഒരു ചിന്ത വരും വരെ 
ഇതിനൊന്നും പൊതുവായ ഒരു പോം വഴിയും ഇല്ല 
പൊതു ജനം കഴുതക ളാ ണ് എന്ന പ്രയോഗം കൂടി ഇതോടു ചേര്‍ത്താല്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി
മാലിനികള്‍ ഏറെയുള്ള സുന്ദര കേരളത്തെ 
മാലിന്യ മേറെ യുള്ള ദുഷ്ക്കര കേരളമാക്കി മാറ്റിയതില്‍ 
എല്ലാ പൊതു ജനങ്ങള്‍ക്കും പൊതുവായ പങ്കുണ്ട്

ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് 
ദുര്‍ഗന്ധത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായി മാറിയിരിക്കുന്നു 
മനസ്സിലെ മാലിന്യം വൃത്തിയാക്കിയാലെ 
മണ്ണിലെ മാലിന്യം ഇല്ലാതാവൂ

മൂക്ക് പൊത്തി നടന്നാലും 
നോക്കു കുത്തികള്‍ ആവാനാണ്‌ നമുക്കിഷ്ടം !!!

സാക്ഷര കേരളം 
സുന്ദര കേരളം 
ചവറില്ലാ കേരളം 
അതിലേറെ സുന്ദരം !!!

0 comments:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

 
Copyright © 2010 Iringattiri Drops. All rights reserved.
Design By- മലയാളം ബ്ലോഗ്‌ ഹെല്‍പ്