2010, ഡിസംബർ 20, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഒറ്റവരിക്കവിതകള്‍

അക്ഷര രുചിയാണക്ഷയ രുചി

പരിഭവവും ഒരു അനുഭവം തന്നെ

നാണിക്കേണ്ടിടത്തു മതി നാണം

നുണ നുണയരുത്

ഇല്ലായ്മ മാത്രമല്ലല്ലോ വല്ലായ്മ

വൈരമുണ്ടോ സ്വൈരമില്ല

ഹോസ്പിറ്റല്‍ = കാശ് പറ്റല്‍

- ഇരിങ്ങാട്ടിരി

1 comments:

 
Copyright © 2010 Iringattiri Drops. All rights reserved.
Design By- മലയാളം ബ്ലോഗ്‌ ഹെല്‍പ്