2014, സെപ്റ്റംബർ 15, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഇതിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരും ജീവിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് :


ഇതിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരും ജീവിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് : ആഹാരം

ഇടയ്ക്കിടെ ഇത് കിട്ടണം : പലഹാരം

ഏതു കാര്യത്തിനുമുണ്ട് : പരിഹാരം
ഏതു എഴുത്തുകാരന്റെയും ഒരു സ്വപ്നം : സമാഹാരം
ദുഷ്ട മനസ്സുകള്‍ക്കെ ഇത് സാധിക്കൂ : സംഹാരം
ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന നല്ല കാര്യം : ഉപകാരം


നന്നേ ചെറിയത് ആണെങ്കിലും ഇത് കിട്ടുമ്പോള്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ഉണ്ടാകും സന്തോഷം : ഉപഹാരം

അണിയിക്കുന്നവനും സ്വീകരിക്കുന്നവനും ആഹ്ലാദം : ഹാരം
ഒരാള്‍ക്കും ഇഷ്ടമല്ല ഈ സ്വഭാവം : അഹങ്കാരം
മുസ്ലിമിന് ഇഷ്ടം : നിസ്ക്കാരം
ഹിന്ദുവിന്റെ ഇഷ്ടം : ഓം കാരം
ക്രിസ്ത്യനു ഇഷ്ടം : കുമ്പസാരം
ദുഷ്ടന് ഇഷ്ടം : ഹുങ്കാരം
ഇതൊക്കെ ക്ഷമയോടെ വായിച്ച നിങ്ങള്ക്ക് എന്റെ : നമസ്ക്കാരം

0 comments:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

 
Copyright © 2010 Iringattiri Drops. All rights reserved.
Design By- മലയാളം ബ്ലോഗ്‌ ഹെല്‍പ്