2014, മാർച്ച് 10, തിങ്കളാഴ്‌ച

അടയാളം
റിയാമല്ലോ ,
മറച്ചു വെക്കാനൊന്നുമില്ലായിരുന്നു
ഒരേ ഞെട്ടില്‍
പരസ്പരം അറിഞ്ഞും
അറിയിച്ചും
ഒരേ സ്വപ്നം തന്നെ
പലവട്ടം കണ്ടും
എത്ര യാമങ്ങളാണ്
ഉറങ്ങാതെ കിടന്നത് !

പിന്നെ എപ്പോഴാണ്
ആരുടെ കരങ്ങളാണ്
ഇരു ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക്‌
നമ്മെ 'ഇരിഞ്ഞു' കളഞ്ഞത് ?

ഇനിയൊരിക്കലും
അടുക്കാന്‍ കഴിയാത്ത
അകലങ്ങളില്‍
'നീരുണങ്ങി'
വീണു കിടക്കുമ്പോഴും
നിനക്കറിയുമോ
അട ര്‍ത്തി മാറ്റപ്പെട്ടതിന്റെ
അടയാളം
ഈ നെഞ്ചിലിപ്പോഴും
ഉണങ്ങാതെ കിടപ്പുണ്ട്

1 comments:

 
Copyright © 2010 Iringattiri Drops. All rights reserved.
Design By- മലയാളം ബ്ലോഗ്‌ ഹെല്‍പ്