2014, മാർച്ച് 10, തിങ്കളാഴ്‌ച

നെല്ലിക്കനെല്ലിക്കയുടെ 
നേര്‍വിപരീതമാണ്
ദാമ്പത്യം
നെല്ലിക്ക
ആദ്യം ചവര്‍ക്കും
പിന്നെ മധുരിക്കും
വെള്ളം കുടിച്ചാല്‍
മധുരം അധികരിക്കും !

ദാമ്പത്യം
ആദ്യം മധുരിക്കും
പിന്നെ ചവര്‍ക്കും
അത് കഴിഞ്ഞു കയ്ക്കും
ഒടുവില്‍
വെള്ളം കുടിപ്പിക്കും !!

1 comments:

 
Copyright © 2010 Iringattiri Drops. All rights reserved.
Design By- മലയാളം ബ്ലോഗ്‌ ഹെല്‍പ്