2014, മാർച്ച് 10, തിങ്കളാഴ്‌ച

ആറക്ഷരം
ഏറ്റവും അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞ ഒരക്ഷരം
I (ഞാന്‍ )
ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന രണ്ടക്ഷരം
WE (നാം)
ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെടുന്ന മൂന്നക്ഷരം
EGO (അഹംഭാവം )
എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നാലക്ഷരം
LOVE (സ്നേഹം )
എല്ലാവരും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അഞ്ചക്ഷരം
SMILE (പുഞ്ചിരി )
ലോകത്തു ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും കടപ്പാടുള്ള ആറക്ഷരം
MOTHER (അമ്മ )

0 comments:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

 
Copyright © 2010 Iringattiri Drops. All rights reserved.
Design By- മലയാളം ബ്ലോഗ്‌ ഹെല്‍പ്