2014, ഓഗസ്റ്റ് 30, ശനിയാഴ്‌ച

ചില സ്ത്രീ പക്ഷ ചിന്തകള്‍ഭാര്യ എന്ന പദത്തേക്കാള്‍ നല്ല പ്രയാഗം 'നല്ല പാതി' എന്നോ
'സഹധര്‍ മ്മിണി' എന്നോ ആണ് .
നല്ല പാതിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് 'ബെറ്റര്‍ ഹാഫ് ' ഒരു പക്ഷെ നമ്മള്‍ മലയാളികള്‍ ഇംഗ്ലീഷീകരിച്ചതാവണം . അറബിയിലെ പ്രയോഗം 'സൌജ' എന്നാണു .
'ഇണ' എന്ന അര്‍ത്ഥം . അതും വല്ലാത്ത ഒരു അടുപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രയോഗം ആണ്

ഭാര്യ എന്ന പദം ഭരിക്ക പ്പെടുന്നവ ള്‍ എന്നു ധ്വനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്
അത് വഴി ഒരു പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിന്റെ ലാഞ്ചന ആ പദത്തിലുണ്ട് .

എന്നാല്‍ നല്ല പാതി , ഇണ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോള്‍ അവിടെ ഒരു ഇണക്ക ത്തിന്റെ ശ്രുതി യുണ്ട് . പൂര്‍ണ്ണതയുടെ സ്വരം ഉണ്ട് .

പാതിയും പാതിയും ചേര്‍ന്നാലേ ഒന്നാവൂ എന്നും രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോഴേ ജീവിതം പൂര്‍ണ്ണ മാകൂ എന്നുമൊക്കെ പാതി എന്ന സംജ്ഞ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു . അതില്‍ ഒരു സമത്വ ത്തിന്റെ ഇഴയടുപ്പം കാണാം . 'ഇരുമെയ്യാണെങ്കിലും മനം ഒന്ന് 'എന്ന കണ്‍സപ്റ്റ് ഈ പ്രയോഗത്തിലുണ്ട് .
ഇണ എന്ന പ്രയോഗത്തിലും കാണാനാവും ഇങ്ങനെ ചില ഹൃദ്യമായ ധ്വനികള്‍
ഇണക്കം തന്നെ ആദ്യം കടന്നു വരുന്ന ധ്വനി . ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ന അപൂര്‍ണ്ണതയെ പൂര്‍ണ്ണത എന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഇണ എന്ന പ്രയോഗവും . ഇവിടെയും കാണാം ഒന്നിച്ചു
ഒരുമിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള ജിവിത വഴിയുടെ അനിവാര്യതയുടെ സൂചന . സമത്വത്തിന്റെ ഒരു നൂലിഴ ഈ പ്രയോഗത്തിലും ഉണ്ട് .

സ്ത്രീകളെ പൊതുവെ പറയാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംജ്ഞ കളിലും
ഉണ്ട് ഇത്തരം അന്തര്‍ലീനമായ അര്‍ ത്ഥവും അര്‍ ത്ഥ വ്യത്യാസവും .
പെണ്ണ് , സ്ത്രീ , വനിത , മഹിള ..
ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ വനിത എന്ന പ്രയോഗത്തിനാണ് കൂടുതല്‍ മിഴിവ് എന്ന് തോന്നുന്നു .
പെണ്ണ് എന്ന പ്രയോഗത്തിലും വരുന്നുണ്ട് ഒരു പുരുഷ മേധാവിത്വം
'എന്തായിട്ടെന്തു നീ വെറും ഒരു പെണ്ണാണ് ' എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള സ്ത്രീ സമൂഹത്തോടുള്ള അവജ്ഞ ആ പ്രയോഗത്തില്‍ ഉണ്ട് .

മഹിള എന്ന വാക്ക് ലഹള എന്ന പദത്തോട് അടുത്ത് നില്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ യൊക്കെ കലഹവും ഉണ്ട് എന്ന ഒരു ഇകഴ്ത്തലിന്റെ സ്വരം വരുന്നുണ്ട് . നാല് തലകള്‍ ചേരും പക്ഷേ നാല് മുലകള്‍ ചേരില്ല എന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം പഴഞ്ചൊല്ലും ഈ കലഹ മനോഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് .

ഇവിടെ പൊതുവെ സ്ത്രീകളെ പറയുന്നത് 'ഹുര്‍മ' എന്നാണ്

'പവിത്ര' എന്നും 'ആദരിക്കപ്പെടുന്നവള്‍ ' എന്നും 'പരിശുദ്ധ' എന്നുമൊക്കെ അര്‍ത്ഥ തലങ്ങളുണ്ട് ആ പദത്തിന് . പൊതു വ്യവഹാരങ്ങളില്‍ ആ ആദരവും ബഹുമാനവും നമുക്ക് പ്രകടമായി മനസ്സിലാവും .

സ്ത്രീ വെറും ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തു , എന്ന പഴയ പുരുഷാധിപത്യ സമീപനത്തില്‍ നിന്ന് ഒരു പാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന , അവള്ക്കും സമൂഹത്തില്‍ സ്ഥാനം കല്പ്പിക്കുന്ന , അവളുടെ വാക്കിനും വിലയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്കു
മെല്ലെ മെല്ലെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സുകള്‍ ഒരു പരിധി വരെ ഇപ്പോള്‍ പരിവര്‍ ത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിടുണ്ട്.

'ചരക്ക്' 'സാധനം' 'പീസ്‌' എന്നൊക്കെയുള്ള പഴയ, വൃത്തി കെട്ട , വ്യാപകമായിരുന്ന പ്രയോഗങ്ങള്‍ ഇന്ന് തുലോം കുറവാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു .

സ്ത്രീകളെ ആദരിക്കുന്ന , ബഹുമാനിക്കുന്ന , മാനിക്കുന്ന , ഒരു നല്ല കാലം എന്നെങ്കിലും
വരുമെന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം .


0 comments:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

 
Copyright © 2010 Iringattiri Drops. All rights reserved.
Design By- മലയാളം ബ്ലോഗ്‌ ഹെല്‍പ്