2014, ഓഗസ്റ്റ് 30, ശനിയാഴ്‌ച

ഇണങ്ങുമ്പോള്‍ഇണങ്ങുമ്പോള്‍ അതിര് വിട്ട് ഇണങ്ങരുത്
പിണങ്ങുമ്പോള്‍ പരിധി വിടുകയും അരുത്

കാരണം
ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത്‌
നാളത്തെ നമ്മുടെ കൊടിയ ശത്രു ആവാം
ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബദ്ധ വൈരി
നാളെ നമ്മുടെ അടുത്ത മിത്രവും ആവാം

നമ്മുടെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും എല്ലാവരോടും പറയരുത്
എല്ലാ വിഷമങ്ങളും എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയും അരുത്

കാരണം
നാം പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞ നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങള്‍
ഒരു നാള്‍ നമുക്കെതിരെയുള്ള ആയുധം ആവാം
നമ്മുടെ വിഷമങ്ങള്‍ മറ്റൊരാളോട് പറയുമ്പോള്‍
അവര്‍ നമ്മെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കില്‍ അതവരില്‍ വിഷമം ഉണ്ടാക്കും .
ഉള്ളില്‍ ശത്രുത ഉള്ള ആളോടാണ് പറയുന്നത് എങ്കില്‍
അവനു സന്തോഷമാകും .
ഇത് രണ്ടും നമ്മെ വിഷമിക്കുന്നവ തന്നെ !!!

നമ്മുടെ ഉയര്‍ച്ചയില്‍ നമ്മെ നന്നായി അറിയുന്നവര്‍ക്കാവും
കൂടുതല്‍ 'വിഷമം '

ബന്ധങ്ങള്‍ ബന്ധനങ്ങള്‍ ആവാനും
അവ 'കബന്ധങ്ങള്‍' ആവാനും
എഴുതും പോലെയും പറയും പോലെയും വളരെ
എളുപ്പമാണ് ഇക്കാലത്ത് !!!

അനുഭവം 'ഗുരു' മാത്രമല്ല 'കുരു'വും ആകുന്നു !!!


1 comments:

 
Copyright © 2010 Iringattiri Drops. All rights reserved.
Design By- മലയാളം ബ്ലോഗ്‌ ഹെല്‍പ്