2014, ജൂലൈ 23, ബുധനാഴ്‌ച

പഴയപഴയ പാട്ട്
പഴയ സിനിമ
പഴയ ആളുകള്
പഴയ അധ്യാപകര്‍
പഴയ സാഹിത്യം
പഴയ വായന
പഴയ എഴുത്ത്

ഇതൊക്കെയാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയാറുണ്ട്‌ നമ്മള്‍ .
അപ്പോള്‍പുതിയതൊന്നും നല്ലതല്ലേ ?
പുതിയതിലൊ ന്നും ഒരു നന്മയും ഇല്ലേ ?
ഇത് സത്യത്തി ല്‍ വെറും ഒരു വാചകമടി മാത്രമല്ലേ ?

കുറച്ചു കാലം കൂടി കഴിഞ്ഞാല്‍ ഇന്നത്തെ പുതു തലമുറയും പറയും പഴയതായിരുന്നു നല്ലത് എന്ന്
എന്ന് വെച്ചാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലം !!

എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് നല്ലതും ചീത്തയും
എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ട് നല്ലവരും വൃത്തി കെ ട്ടവരും
എല്ലാ മതത്തിലും ഉണ്ട് നീചന്മാരും ശുദ്ധന്മാരും
എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ട് നന്മയുള്ളവരും ദുഷ്ടന്മാരും

0 comments:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

 
Copyright © 2010 Iringattiri Drops. All rights reserved.
Design By- മലയാളം ബ്ലോഗ്‌ ഹെല്‍പ്